Krypto4narchista

I do ₿lockchain

Projektuję i buduję rozwiązania IT oparte o blockchain i DLT.Specjalizuję się w Bitcoinie, Ethereum i rozwiązaniach klasy enterprise/permissioned blockchain opartych o Hyperledger Fabric.
Jestem inżynierem blockchain w iTechArt, gdzie pomagam budować silne kompetencje blockchain w domenie fintech.
Uczę o Bitcoinie, blockchainie i decentralizacji poprzez blog.
Obserwuj mój profil na LinkedIn, a pomogę Ci zrozumieć dlaczego blockchain to prawdziwa rewolucja.
Utrzymuję infrastrukturę Lightning Network i dynamicznie rozwijam się w ekosystemie Bitcoina.


I design and build IT solutions based on blockchain and DLT technology.I specjalize in Bitcoin, Ethereum and enterprise/permissioned blockchain solutions based on Hyperledger Fabric.
I am blockchain engineer in iTechArt where I help building strong blockchain competences in fintech domain.
I teach about Bitcoin, blockchain and decentralization via blog.
Follow me on LinkedIn and I'll help you understand true revolution behind blockchain.
I run Lightning Network infrastructure and I develop my skills in Bitcoin ecosystem.